Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar 
  deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, 
  beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, 
  bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van 
  rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten 
  en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en 
  zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u 
in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of 
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, 
zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel 
of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit 
uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de 
webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) 
veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina 
gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op 
intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van 
het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken 
en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop 
kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur 
van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, 
veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld 
ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan 
ook of de rechten van derden.

Showtuin (op afspraak)

LIGTENBERGERDIJK 27 7462 PV RIJSSEN

Neem contact met ons op

BEL
+31 (0) 548-36 46 56
MAIL
info@dierenverblijven.nl

Facebook