Privacy

Castle Dierenverblijven hecht belang aan uw privacy. Graag informeren wij u dan ook via deze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze informatie bestaat uit een klein tekstbestand, cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website gemakkelijker te maken en de inhoud af te stemmen op de interesse van u als bezoeker. Deze website gebruikt van services van derden waaronder Google Analytics en Hitslink Analytics.

Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Indien in de toekomst binnen Castle Dierenverblijven een reorganisatie (op welke wijze danook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor welke doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Castle Dierenverblijvenmaakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van cookies om Castle Dierenverblijven te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Castle Dierenverblijvenbij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor Castle Dierenverblijvenen andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor privacy beginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Castle Dierenverblijven maakt gebruik van hitslink een webanalyse-service die wordt aangeboden door Netapplications.

hitslink maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde, niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar de servers van hitslink en daar worden opgeslagen. hitslink gebruikt deze informatie uitsluitend om bij te houden hoe u de website gebruikt en voor ons rapporten over de website-activiteit samen te stellen. hitslink zal deze informatie nooit aan derden verschaffen met uitzondering van gevallen dat hitslink hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals uw naam of emailadres. Het gebruik van een cookie door hitslink is nooit te herleiden tot een persoon. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door deze partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u echter de extra service die het gebruik van cookies mogelijk maakt niet wilt, kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Castle Dierenverblijven. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Castle Dierenverblijvenvan toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Castle Dierenverblijven puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met Castle Dierenverblijvenen het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Castle Dierenverblijvenbehoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen.